zadzwoń

lub zapytaj online


Jesteś tu: Honorowy patronat

Honorowy patronat

Jesteśmy zaszczyceni, ie ten niesamowity specjalista, a zarazem człowiek o ogromnym sercu 
Prof. dr n med. Zygmunt Antoszewski od wielu lat sprawował nad firmą medyczną "Herbabet" honorowy patronat. 
Prof. dr n med. Zygmunt Antoszewski : specjalista anestezjolog, chirurg, perfuzjonista, wybitny specjalista ozonoterapii. Na dorobek naukowy prof. Zygmunta Antoszewskiego składały się m.in.: 320 prac naukowo- badawczych, opublikowanych w czasopismach naukowych w kraju i za granicą, wydanych książek w Polsce i 3 rozdziały skryptu "Zarys propedeutyki i chirurgii",
16 świadectw racjonalizatorskich Śląskiej AM, 6 patentów Rzeczypospolitej Polskiej,
recenzje 16 prac doktorskich i 4 habilitacyjnych, był promotorem 13 prac doktorskich
oraz 72 prac magisterskich Wydziału Pielęgniarskiego Śląskiej Akademii Medycznej. 
Pan prof. Zygmunt Antoszewski w 1972 r. zbudował pierwsze polskie "sztuczne płuco-serce", które zostało zastosowane klinicznie w kardiochirurgii w Klinice Chirurgii Ogólnej AM w Krakowie, której kierownikiem był prof. Jan Olszucki, w Klinice Kardiochirurgicznej Śląskiej AM w Zabrzu, której kierownikiem był prof. Stanisław Szyszko, w Klinice Chirurgii Ogólnej AM Naczyniowej Śląskiej AM, której kierownikiem był
doc. Roman Adamczyk, w Klinice Chirurgii AM w Białymstoku, której kierownikiem był prof. Adam Adamski,
w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej AM w Warszawie, której kierownikiem była prof. Giżycka,
w Klinice Kardiochirurgii AM w Warszawie, której kierownikiem był prof. Sitkowski.
Wprowadził i uruchomił pozaustrojowe krążenie i pozapłucne oddychanie w hipotermii i hemodylucji sterowanej
przy użyciu tego płuco-serca.
Pierwszy w Polsce zastosował pozapłucne Oriflame oddychanie, czyli pozapłucną oksygenację metodą donaczyniową
u chorych z ostrą niewydolnością oddechową.
Po raz pierwszy w Polsce, w 1981 r. zastosował własną metodę całkowitej wymiany krwi z płukaniem łożyska naczyniowego dobranymi płynami infuzyjnymi w hipotermii u chorych zatrutych grzybami, barbituranami i u chorych
w śpiączce wątrobowej z powodu WZW.
Po raz pierwszy na świecie, w 1990 r. podał mieszankę tlenowo-ozonową w gazie do bocznej komory mózgu
u noworodka z powikłaniem zakaźnym po wszczepieniu zastawki Pudensa.
Po raz pierwszy wyprodukował wspólnie z Panią prof. Gierek-Łapińską krople ozonowe do leczenia ciężkich stanów chorobowych oczu.
Po raz pierwszy na świecie wspólnie z Panią prof. Kazibutowską zastosował ozon-terapię dożylną sposobem autohemotransfuzji w leczeniu chorych na SM. Posiadał największy materiał na świecie 252 chorych leczonych tą metodą.
Pan prof. Antoszewski był założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii
oraz Związku Zawodowego Anestezjologów Regionu Śląskiego.
Wszystkie osiągnięcia Pana Profesora były wynikiem całkowitego oddania się sprawie ratowania życia ludzkiego, niesienia ulgi i przywracania nadziei.
 
Mottem na co dzień Pana Profesora była maksyma:
"Zrób wszystko, aby dać szansę życiu, zdrowiu i szczęściu"